آخرین خبرها

دستور العمل خروج از کشور جهت دانشجويان ذکورو مشمولان وظيفه عمومي

براساس دستورالعمل خروج از کشور  مشمولان وظيفه عمومي به شماره ۴۲۹۵۶۵/۴۳ مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ و همچنين براساس ابلاغيه شماره ۷۷۴/۲۲/۲۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ سازمان وظيفه عمومي  در خصوص خروج موقت دانشجويان مشمول وظيفه عمومي از کشور به شرح ذيل اعلام مي نمايد :   ضوابط کلي : شرايط مشمولان براي خروج موقت از کشور فاقد غيبت باشند . وضعيت تحصيلي مشخصي داشته ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : اظهارنامه مطالبه نفقه

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: مطالبه نفقه در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم جناب آقای ………………. با سلام مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : اظهارنامه مطالبه دین

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: مطالبه دین در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم جناب آقای / سرکار خانم با سلام مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی :اظهارنامه مطالبه طلب به موجب سند عادی

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: اظهارنامه مطالبه طلب به موجب سند عادی در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم با سلام و دعای خیر، احتراما به تجویز ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی :اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در خلاصه اظهارنامه می نویسید: با سلام، احتراما، همانطور كه مستحضريد: در غيبت اينجانب ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید سپش با با انتخاب گزینه Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: مطالبه وجه چک بلامحل در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم: با سلام، احتراما، همانطور كه مستحضريد: در رابطه با طلبي ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : الزام به ایفای تعهد و فسخ قولنامه

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: الزام به ایفای تعهد و فسخ قولنامه در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم با سلام، احتراما، همانطور كه مستحضريد: مطابق قولنامه ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : اظهارنامه اعلام فسخ معامله ملکی به جهت خیار غبن

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: اعلام فسخ معامله به لحاظ خیار غبن در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم با سلام و دعاي خير، احتراما به تجويز ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : اظهارنامه برای زوجه جهت تمکین

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: تتمکین زوجه در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم سرکار خانم با سلام مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : اظهارنامه تقسیم ماترک

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: تقسیم ماترک در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم ……………….. با سلام با احترام همانطوری‌که مستحضرید: اینجانب ………………. وارث مرحوم …………… در ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: باسلام و اظهار ادب و احترام به استحضارعالی معروض می‌دارد: اینجانب به ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکواییه جعل امضاء و استفاده از آن

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: ۱- اینجانب ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی: شکوائیه جعل چک صادره از بانک و استفاده از آن

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: ۱- اینجانب…………… طی مبایعه‌نامه شماره …………….. که در تاریخ …………….تنظیم شده است، ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: اینجانب به استناد عقدنامه شماره …………در مورخ …………… در دفترخانه ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : دادخواست اعسار از پرداخت مهریه با فرض باکره بودن زوجه

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱- اینجانب به استناد تصویر عقدنامه شماره………….مورخ…/…./…. دفترخانه شماره …… ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱- اینجانب به موجب دادنامه شماره ……………. مورخ ………….. صادره ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱- اینجانب به استناد تصویر عقدنامه شماره………….مورخ…/…./…. دفترخانه شماره …… ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱_ اینجانب به موجب اسناد و مدارک موجود از خوانده ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی (شورای حل اختلاف)

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱_ اینجانب به موجب اسناد و مدارک موجود از خوانده ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی :دادخواست ملاقات فرزند

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱- اینجانب به موجب سند عقدنامه شماره …………. مورخ…/…./…. تنظیم ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : دادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم رضایت/فقدان قصد)

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با سلام احتراماً به استحضار عالی مي رساند: ۱- اینجانب به موجب عقدنامه شماره …….. مورخ ……… دفترخانه شماره ……… شهرستان ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی :دادخواست الزام به تمکین

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱_ اینجانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره …………در مورخ ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی :دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت عسر و حرج)

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با سلام احتراماً به استحضار عالی مي رساند: ۱-اينجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره … مورخ … دفترخانه شماره …. ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : دادخواست لغو حضانت (به دلیل بیماری روانی)

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱- اینجانب به موجب سند عقدنامه شماره………….مورخ…/…./…. تنظیم شده در دفترخانه شماره …… شهرستان ……..، ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : دادخواست لغو حضانت (به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی)

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱- اینجانب به موجب سند عقدنامه شماره………….مورخ…/…./…. تنظیم شده در ... بیشتر بخوانید »

ترک تمکین و ترک انفاق چه تفاوتی باهم دارند و کاربرد آن کجاست؟

ترك انفاق بعنوان يكی از جرايم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي جرم‌انگاري و مجازاتي از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس براي آن در نظر گرفته شده است. ‌ حسب مقررات اين ماده: <هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد، يا از تأديه نفقه ... بیشتر بخوانید »

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت چه تفاوتی با هم دارند؟

در قوانین مدون با دو کلمه رو به رو می شویم: حق سرقفلی حق کسب و پیشه و تجارت در جامعه ما گاه این دو به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اند. اما سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره ... بیشتر بخوانید »

چگونگی گرفتن حکم تخلیه و کلیه راه کارهای قانونی حکم تخلیه

قرارداد اجاره غیر رسمی (یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرارداد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم ... بیشتر بخوانید »

آیا شلاق رابطه نامشروع سوء پیشینه ای برای فرد ایجاد خواهد کرد؟

پاسخ مرتبط به سوالات رابطه نامشروع رابطه نامشروع با عکس های برهنه و پیامک ها خارج از فضای مجازی قابل اثبات است؟ بله حتما رابطه نامشروع با این مدارک قابل اثبات میباشد و مجازات آن نیز شلاق تا ۹۹ ضربه خواهد بود. رابطه نامشروع در فضای مجازی توسط پلیس فتا قابل اثبات است؟ بله در صورتیکه قاضی دستور بدهد مجازات ... بیشتر بخوانید »

پیش قسط مهریه چقدر است؟

یکی از متداولترین سوالاتی که از وکیل خانواده می شود در مورد مهریه و به ویژه اعسار و پیش قسط است. سوال می شود که پیش پرداخت مهریه چقدر است؟ در قوانین مرتبط با مهریه و اعسار، میزانی برای قسط و اقساط مهریه مشخص نشده است حتی ملاکی هم برای آن ارائه نشده است و تماما اختیار تعیین آن به ... بیشتر بخوانید »

قانون حذف نام همسر از شناسنامه چیست؟

حذف نام همسر قبلی از شناسنامه پس از طلاق، دغدغه خیلی از مردان و زنانی است که طلاق گرفته اند و تمایل دارند در شناسنامه ایشان نامی از همسر سابق و طلاق و ازدواج قبلی نباشد تنها قانون حذف نام همسر سابق از شناسنامه ماده ۳۳  قانون ثبت احوال می شود که مقرر کرده است: « کلیه وقایع ازدواج و ... بیشتر بخوانید »

اعسار چیست و نمونه فرم قضایی آن چگونه است؟

اعسار چیست؟ اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست. طبق ماده یک قانون اعسار ... بیشتر بخوانید »

سامانه ثنا قوه قضاییه چیست و مراحل عضویت درسامانه ثنا چگونه است؟

درباره ابلاغ الکترونیکی به موجب ماده ۱۷۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید.مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه ای که به این منظور ایجاد گردیده مراجعه نمایند. قبل از اجرای این قانون ابلاغ به اصحاب پرونده از طریق مأمور ابلاغ ... بیشتر بخوانید »