آخرین خبرها

فرم قضایی : دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:   با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱_ اینجانب به موجب قرارداد شماره ……………………. در تاریخ ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : دادخواست تامین خواسته چک

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:   با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱- اینجانب ………….. فرزند ………….. به موجب یک فقره ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به دلیل انتقال عین مستاجره به غیر (شورای حل اختلاف)

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:   با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱- اینجانب در تاریخ ……….. با شماره شناسنامه …….. ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی :دادخواست تامین دلیل تخلیه به علت انقضا مدت از طرف مستاجر (شورای حل اختلاف)

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:   با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: ۱_ اینجانب به موجب قرارداد اجاره شماره …………. مورخ ………………… ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : دادخواست دستور موقت (منع ادامه عملیات ساختمانی)

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:   سلام علیکم با احترام به استحضار می‌رساند: به موجب قرارداد مورخ …………. اینجانب …………… با خوانده دعوا …………… قراردادی امضا ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:   با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱_ اینجانب به موجب اسناد و مدارک موجود از ... بیشتر بخوانید »

مجازاتهای انتظامی وکلاء و مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی

مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است: ۱-اخطار کتبی ۲-توبیخ با درج در پرونده ۳-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون ۴-تنزل درجه ۵-ممنوعیت از سه ماه تا سه سال ۶-محرومیت دائم از شغل وکالت تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱ و ۲ است.  مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : دادخواست اجازه ازدواج (به دلیل خودداری ولی از دادن اذن)

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:   با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱- اینجانب در تاریخ ……….. با شماره شناسنامه …….. ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : دادخواست تجویز ازدواج مجدد (به لحاظ عدم تمکین)

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱- اینجانب به استناد تصویر عقدنامه شماره………….مورخ…/…./…. دفترخانه شماره …… ... بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد خرید خدمات هنری (فیلم سینمایی)

این قرارداد طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران ناظر به قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب دی‌ماه ۱۳۸۴ بین خانم/آقای …………………………… به عنوان تهیه‌کننده فیلم‌سینمایی با نام موقت “…………………………….” نشانی ………………………………………………………………………………………. که در این قرارداد طرف اول نامیده می‌شود و خانم/ آقای …………………… فرزند …………………….. به شماره‎شناسنامه ………………………………….. نشانی ……………………………………………………………………………………… شماره تلفن ………………………………… که در این قرارداد ... بیشتر بخوانید »

نحوه تهیه پاسخ استعلام املاک جاری

اجمالا املاک جاری به املاکی گفته میشود که ثبت دفتر املاک نشده باشد در اجرای ماده ۱۲ قانون ثبت اصلاحی ۱۳۲۲/۳/۱۰ به املاکی که مجهول المالک اعلان شده پس از تقاضای ثبت سردفترمحترم اسناد رسمی میتواند اقدام به معاملات راجع به املاک غیر منقول داشته باشد . منظور از پذیرش تقاضای ثبت آن است که در اجرای ماده ۱۲ قانون ... بیشتر بخوانید »

تامین خواسته چیست؟

دراصطلاح حقوق، تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول نماید. زمان درخواست تأمین خواسته ۱)قبل از تقدیم دادخواست ۲)ضمن تقدیم دادخواست ۳)در جریان دادرسی تا وقتی که ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل عدم مطابقت امضاء

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱-مشتکی ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل دستور عدم پرداخت صادر کننده

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱-مشتکی ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی: شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل خارج کردن وجه از حساب

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: ۱-مشتکی عنه به موجب بدهی خود، ……….فقره چک به شماره……….در تاریخ……….. عهده ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی: شکواییه کلاهبرداری از طریق ترساندن از حوادث غیر واقع

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱- ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی: شکواییه انتقال مال به قصد فرار از دین

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱-مشتکی ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی: شکواییه خیانت در امانت سفید مهر/امضاء

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب………… با عرض سلام و تحیت احتراما ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی: خیانت در امانت رهن

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱- ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی: شکواییه خیانت در امانت وکیل

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱- ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی: شکواییه کلاهبرداری از طریق امیدواری به امور غیر واقع

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱- ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی: شکواییه کلاهبرداری از راه تقلب به داشتن اموال و اختیارات واهی

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱- ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی: شکواییه سرقت از ماشین

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: ۱- در ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی: شکواییه خیانت در امانت اموال توسط امانت فروش

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱-مشتکی ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی: شکواییه کیف زنی

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: ۱- ... بیشتر بخوانید »

دستور العمل خروج از کشور جهت دانشجويان ذکورو مشمولان وظيفه عمومي

براساس دستورالعمل خروج از کشور  مشمولان وظيفه عمومي به شماره ۴۲۹۵۶۵/۴۳ مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ و همچنين براساس ابلاغيه شماره ۷۷۴/۲۲/۲۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ سازمان وظيفه عمومي  در خصوص خروج موقت دانشجويان مشمول وظيفه عمومي از کشور به شرح ذيل اعلام مي نمايد :   ضوابط کلي : شرايط مشمولان براي خروج موقت از کشور فاقد غيبت باشند . وضعيت تحصيلي مشخصي داشته ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : اظهارنامه مطالبه نفقه

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: مطالبه نفقه در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم جناب آقای ………………. با سلام مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : اظهارنامه مطالبه دین

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: مطالبه دین در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم جناب آقای / سرکار خانم با سلام مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی :اظهارنامه مطالبه طلب به موجب سند عادی

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: اظهارنامه مطالبه طلب به موجب سند عادی در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم با سلام و دعای خیر، احتراما به تجویز ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی :اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در خلاصه اظهارنامه می نویسید: با سلام، احتراما، همانطور كه مستحضريد: در غيبت اينجانب ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید سپش با با انتخاب گزینه Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: مطالبه وجه چک بلامحل در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم: با سلام، احتراما، همانطور كه مستحضريد: در رابطه با طلبي ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : الزام به ایفای تعهد و فسخ قولنامه

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: الزام به ایفای تعهد و فسخ قولنامه در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم با سلام، احتراما، همانطور كه مستحضريد: مطابق قولنامه ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : اظهارنامه اعلام فسخ معامله ملکی به جهت خیار غبن

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در موصوع اظهارنامه می نویسید: اعلام فسخ معامله به لحاظ خیار غبن در خلاصه اظهارنامه می نویسید: مخاطب محترم با سلام و دعاي خير، احتراما به تجويز ... بیشتر بخوانید »