آخرین خبرها

اگر زن یک‌بار با شوهر رابطهٔ جنسی برقرار کند، دیگر نمی‌تواند برای دریافت مهریه از حق حبس استفاده کند

در قانون مدنی ایران در دو مادهٔ ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ به حق حبس برای زن اشاره شده، در مادهٔ ۱۰۸۵ آمده: «زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» و در مادهٔ ۱۰۸۶: «اگر زن ... بیشتر بخوانید »

آیا چت های شبکه‌های_اجتماعی تلگرام ، وایبر، واتساپ و غیره میتواند ادله جرم محسوب شود؟

برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های_اجتماعی تلگرام ، وایبر،واتساپ و غیره در رابطه با مسایلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یک دیگر را تهدید کرده که از صحبتهای آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگرفلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه کسی که با دادن دارو یا آمپول باعث سقط جنین شده است

 ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده فردی است که با زدن آمپول………… موجب سقط جنین اینجانب خانم ………….. فرزند………….. گردیده است در جهت اثبات و صحت ادعای خود شهود دارم و حاضرم شهود ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که با واسطه دادن ادویه موجب سقط جنین شده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده فردی است که به واسطه دادن ادویه موجب سقط جنین اینجانب خانم…………… فرزند………….. گردیده است، در صورتی بنده بدون اطلاع و آگاهی از خاصیت ادویه مورد ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که عالمأ و عامدأ به واسطه ضرب موجب سقط جنین زن شده است

 ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………    با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده شخصی است که بر سر پاک کردن آب جوی با اینجانب جر و بحث نموده است که موجب درگیری فی مابین شده است که در این درگیری ایشان ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه آدم ربائی به قصد انتقام از طریق حیله

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………   با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده فردی است که قبلأ به اینجانب شراکت داشته است و به علت ورشکسته شدن شراکت ایشان فکر کرده که اینجانب عامل ورشکسته شرکت بودم و برای همین ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی :شکواییه علیه فردی که با تهدید اسلحه به قصد مطالبه مال (ماشین) به مدت ده روز مخفی کرده است. و با آزار و اذیت روانی و جسمانی از اینجانب مبایعه نامه اخذ کرده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………   با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده فردی است که اینجانب را با تهدید اسلحه به قصد مطالبه مال (ماشین) به مدت ده روز مخفی کرده است. و با آزار و اذیت روانی و ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه آدم ربائی به قصد مطالبه وجه به عنف

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده فردی است که فرزند ده ساله ام را به قصد مطالبه وجه به عنف در راه مدرسه ربوده است و به طور مکرر از طریق تلفن اینجانب ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه افرادی که در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی در اماکن عمومی یا معابر با الفاظ و حرکات مخالف شئوون و حیثیت بر اطفال توهین می نمایند

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبردگانافرادی هستند که در اماکن عمومی یا معابر به فرزند اینجانب آقای …………. که بیش از ۶ سال ندارد با الفاظ و حرکات مخالف شئوون و حیثیت ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه افرادی که در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی در اماکن عمومی یا معابر با الفاظ و حرکات مخالف شئوون و حیثیت به زنان توهین می نمایند

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………   با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبردگان افرادی هستند که در اماکن عمومی یا معابر به اینجانب خانم …………. فرزند………….. با الفاظ و حرکات مخالف شئوون و حیثیت توهین نموده اند، جهت اثبات و ادعای ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه افرادی که در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی در اماکن عمومی متعرض یا مزاحم اطفال شدند

 ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………    با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبردگان افرادی هستند که در اماکن عمومی یا معابر به طفل اینجانب آقای …………… که بیش از ۷ سال ندارد متعرض یا مزاحم او شدند، جهت اثبات و صحت ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه فردی که در اماکن یا معابر با الفاظ و حرکات مخالف شئوون و حیثیت به اطفال توهین نماید

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده فردی است که در اماکن عمومی یا معابر به طفل اینجانب آقای …………… که بیش از ۷ سال ندارد با الفاظ و حرکات مخالف شئوون و حیثیت ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که با تعرض به اینجانب و همسایگان موجبات اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی را فراهم نموده است

 ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده شخصی است که با تعرض به اینجانب و دیگر اعضاء خانواده و همسایه ها موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش اینجانب و عموم همسایگان گردیده ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که با حرکات غیر متعارف موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شده است

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده شخصی است که با حرکات غیر متعارف موجبات اخلال نظم آسایش و آرامش اینجانب و عمومی همسایگان را فراهم کرده است، در رابطه با اثبات و صحت ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با چاقو با اینجانب درگیر شده و با عربده کشی و تهدید با چاقو تظاهر و قدرت نمایی نموده است. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی: شکوائیه سقط جنین توسط طبیب

 ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………    با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده پزشک جراح می باشد که خانم اینجانب …………… فرزند …………… به ایشان مراجعه کرد و نامبرده با جراحی که انجام داده موجب سقط جنین خانم اینجانب شده است.گواهی ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی:شکوائیه بر علیه افرادی که در نتیجه توطئه قبلی یا دسته جمعی در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم زنان شدند

 با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبردگان افرادی هستند که در اماکن عمومی یا معابر ………….. در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی متعرض یا مزاحم اینجانب خانم ………….. فرزند ………….. شدند جهت اثبات و صحت ادعای خویش شهود دارم و حاضرم ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی: شکوائیه بر علیه شخصی که به وسیله چاقو تهدید و اخاذی کرده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با چاقو ابنجانب را تهدید نموده و مبلغ …………… ريال از اینجانب اخاذی کرده است.در این رابطه شهود دارم، و شهود اینجانب می تواند با جضور ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که مزاحمت با چاقو نموده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به وسیله چاقو موجب مزاحمت اینجانب را فراهم نموده است، و قصد داشت اینجانب را با چاقو بزند که عده ای چاقو را از ایشان گرفتند، ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه شخصی که شرکت در نزاعی نموده که منجر به ایراد ضرب و جرح شده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده ذر نزاعی که منجر به ایراد ضرب و جرح اینجانب شده است شرکت داشته و در رابطه با صحت ادعای خویش شهود دارم و حاضرم به ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که با شرکت در نزاعی که منجر به نقص عضو شده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده در نزاعی که منجر به نقص عضو اینجانب شده است، شرکت داشته و در رابطه با صحت ادعای خویش شهود دارم و حاضرم به دادگاه معرفی ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی :شکوائیه بر علیه کسی که با شرکت در نزاعی که منجر به قتل شده باشد

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده در نزاعی شرکت کرده است که منجر به قتل مرحوم آقای/خانم…………… فرزند ……………. شده است، در رابطه با اثبات ادعای خویش شهود دارم و حاضرم به ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه ایراد ضرب و جرح با چاقو و اسلحه و امثال آن که موجب نقص عضو و غیره شود

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با چاقو اینجانب را مجروح نموده است. گواهی پزشکی قانونی و گواهی شهود دلیل بر صحت ادعای اینجانب خواهد بود. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه فردی که با جرح ضربه موجب نقصان یکی از حواس شده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با ایراد ضرب و جرح موجب گردیده است که اینجانب حس شنوائی یا بویائی  را از دست بدهم در رابطه با اثبات ادعای خویششهود دارم و ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه قتل عمدی که شاکی ندارد یا شاکی به قصد گذشت از قتل از شکایت و پیگیری صرف نظر کرده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده مرتکب به قتل عمدی شده است که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه گردیده است و شاکی خصوصی چون قصد قصاص ... بیشتر بخوانید »

اگر با خودرویی گران‌قیمت همانند پورشه، مازراتی تصادف کنید، بیمه شخص ثالث تا چه میزان تعهدات مالی برای جبران خسارت به خودروی خسارت دیده را تقبل می‌کند؟

براساس قوانین و مقررات در سال‌های گذشته در صورتی که شما با خودرویی گران‌قیمت تصادف می‌کردید، بیمه‌گذار تنها بخشی از خسارت تصادف که مربوط به تعهدات مالی درج شده در بیمه‌نامه شخص ثالث بود را تقبل می‌کرد. بنابراین خسارت‌زننده موظف بود طبق قانون مابقی خسارت را پرداخت کند. نحوه کار نیز به این صورت بود که ابتدا خسارت باید از ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی :شکوائیه بر علیه شخصی که به دیگری ضربه وارد آورد و موجب شکستن دست شخصی شده و اقدام وی موجب تجری او گردیده است

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با اینجانب درگیر شده و با وارد کردن ضربه چاقو که از پیش تهیه کرده بود جهت درگیری موجب شکستن دست اینجانب شده است.این عمل موجب تجری ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه علیه شخصی که شروع به قتل نموده است

  با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به قصد قتل عمد جهت تصاحب اتومبیل اینجانب مرا به بیابان های اطراف شهرستان …………… بردند و با چاقو به اینجانب حمله ور شده که به طور اتفاقی مأمورین انتظامی متوجه شدند و مرا ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی : شکوائیه بر علیه قتل عمدی که شاکی ندارد یا شاکی به قصد گذشت از قتل از شکایت و پیگیری صرف نظر کرده است

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده مرتکب به قتل عمدی شده است که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه گردیده است و شاکی خصوصی چون قصد قصاص ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی :شکوائیه علیه اشخاصی که جهت بردن اموال مردم اقدام نموده اند، ولی با اطلاع به موقع مأمورین موفق به اقدام نشده اند

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای ……………فرزند……………. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبردگان با تبانی به قصد تعددی به اموال مردم مقدمات اجرائی را تدارک دیده اند ولی با اطلاع به موقع مأمورین موفق به اقدام نشده اند. لذا از ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی :شکوائیه بر علیه اشخاصی که در صدد برهم زدن امنیت خارجی کشور مرتکب جرم می شوند.

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبردگان با تهیه سلاح به قصد ترور سفیر ………. اقدام نموده اند تا رابطه کشور ما را با ………….. برهم بزند. لذا از دادستان محترم ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی :شکوائیه قضات یا روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه

  ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………   با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به اینجانب که قاضی شعبه ………… دادگاه عمومی بخش ……….. هستم، در حال انجام وظیفه یا سبب این که قبلأ در پرونده ای بر علیه ... بیشتر بخوانید »

فرم قضایی :شکوائیه علیه کسی که هتک حرمت می نماید

    ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………     با سلام   احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با استعمال الفاظ رکیک به اینجانب توهین نموده، و فحاشی کرده است.برای اثبات ادعای خویش گواه دارم، حاضرند در محضر دادگاه محترم با ... بیشتر بخوانید »