برخی از جرم ها که شروع به آن قابل مجازات می باشد

۱_ برخی سرقت های تعزیری.

۲_ کلاهبرداری.

۳_ اختلاس.

۴_ ارتشاء.

۵_ آدم ربایی.

۶_ اسید پاشی.

۷_ تخریب و خرابکاری تاسیسات عمومی.

۸_ تحریق.

۹_ جعل.

۱۰_ قتل عمدی .

۱۱_ سوءقصد به رهبری یا قوای سه گانه و مراجع تقلید.

۱۲_ اقدام به خارج کردن اشیاء عتیقه هرچند منجر به خارج شدن نشود.

۱۳_ شروع به قاچاق انسان

انتشار توسط 8 تم