«قاچاق» و صلاحیت دادگاه ها

 

۱ -قاچاق کالاهای ممنوع ——————— دادگاه انقلاب

۲ -قاچاق مشروبات الکلی ———————دادگاه کیفری دو

۴ -قاچاق کالا و ارز اصولا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است مگر در موارد ——— —————قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته – قاچاق کالا و ارز موجب مجازات انفصال از خدمات دولتی باشد . که در این موارد —————— —-«دادگاه انقلاب» صالح به رسیدگی است.

۴ -قاچاق اسلحه ؛ مهمات و‌مواد مخدر و روانگردان «همگی»—————————-دادگاه انقلاب

انتشار توسط 8 تم