بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کليه امور مربوط به رفع سوء اثر از چک‌هاي برگشتي اشخاص صرفا از طريق شعب و واحدهای تابعه بانکهاو به صور ذيل امکان‌پذير مي‌باشد:

۱- تامين موجودي:

۲- ارائه لاشه چک برگشتي

۳- ارائه رضايت‌نامه محضري ذي‌نفع چک به بانک

۴- واريز مبلغ چک به سپرده قرض‌الحسنه جاري و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه

۵- ارائه حکم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي

۶- انقضاي مدت نگهداري سوابق چک‌هاي برگشتي در سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي: سابقه هر چک برگشتي صرفاً پس از انقضاي مدت هفت سال از تاريخ صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت آن.

انتشار توسط 8 تم