دوتبصره ماده ۶۱۷ (تعزیرات)

طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ (بخش تعزیرات)
قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز دوازدهم آبان ماه ۱۳۹۵، در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره، به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، با کلیات این طرح موافقت کردند.

متن ماده واحده طرح مذکور:
*تبصره‌های زیر به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، الحاق می‌گردد.

*تبصره ۱ ماده واحده:
حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقو ضامن‌دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب وجرح کاربرد دارد، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزاب نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

*تبصره ۲ ماده واحده:
تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

انتشار توسط 8 تم