مزاحمت خیابانی و برخورد قانونی

سوال:
آیا میتوان از مزاحمان که ایجادمزاحمت به هر نحوی میکنند شکایت کرد و ایا قانون حق را به فرد مورد آزار روانی قرار میدهد؟ چطور باید ثابت کرد؟ و ایا میشه با ثبت کردن صدای خودرو انان مدرک جمع کرد؟ لطفا برای محکوم کردن افراد مزاحم هر راهنمایی که میتوانید بکنید و کامل توضیح بدهید

پاسخ:
در پاسخ به سوال شما باید بیان داشت امکان طرح شکایت کیفری مزاحمت و نیز دعوای حقوقی مزاحمت برای شما وجود خواهد داشت و در صورت احراز مزاحمت، دادگاه رای به رفع مزاحمت خواهد داد.
اما بمنظور جمع آوری دلایل خود می توانید از تامین نمودن دلایل خود استفاده نمایید.

انتشار توسط 8 تم