اشخاص حقوقی زیر مکلفند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات بر ارث، از تسلیم اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده) خودداری كنند و از ثبت یا انجام معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور امتناع نمایند:

  •  بانك‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شركت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی كه وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند
  • ادارت ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند
    دفاتر اسناد رسمی موقعی كه می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند
  • شركت‌هایی كه متوفی در آنها مالك سهام یا سهم‌الشركه می‌باشد
    شركت‌های كارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی
  • صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور
انتشار توسط 8 تم