منابع قانونی که در اجرای احکام کیفری کاربرد دارد

در بحث منابع قانونی متأسفانه قانون اجرای احکام مجزا و مفصلی در اختیار نداریم ولی در اجرای احکام مدنی قانون مدون داریم. بخشی از قوانین مختلف که به موضوع اجرای احکام کیفری اختصاص داده شده است:

۱- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸، بر مبنای ماده ۲۹۳ این قانون آیین نامه‌ای تصویب شده تحت عنوان آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم… شلاق که در سال ۸۲ تصویب شده است.

۲- قانون مجازات اسلامی به خصوص در قسمت اجرای مجازات حد.

۳- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مواد ۱ و ۲ این قانون و آیین نامه ماده ۶ این قانون.

۴- آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در سال ۸۶ توسط رئیس قوه قضائیه اصلاح شد.

۵- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ماده ۱۸٫

۶- قانون چک و اصلاحیه آن در سال ۸۲٫

۷- قانون مربوط به تشکیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تکمیلی.

۸- قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳٫

۹- قانون اجرای احکام مدنی در بحث راجع به توقیف اموال، مزایده اموال، توقیف حقوق مستخدمین و بخشی از نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه.

انتشار توسط 8 تم