قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ مهلت اجرای این قانون که برای ۵ سال در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شده بود، به موجب ماده واحده “قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” ... بیشتر بخوانید »

قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی تا ۱۳۸۸

فصل اول: تعاریف ‌ماده ۱ – مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی،‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به‌طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و ... بیشتر بخوانید »

قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی

اب اول: اشخاص مشمول مالیات ‌ماده ۱ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند. ۱ – کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. ۲ – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید. ۳ – ... بیشتر بخوانید »

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۳۸۴

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۳۸۴ ‌ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود: ‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد ... بیشتر بخوانید »

آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور موضوع قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۸۵ هیات وزیران

آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور موضوع قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۸۵ هیات وزیران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۷۷۱۹۷ مورخ ۲۸/۶/۸۵ وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد بند (۵) جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ... بیشتر بخوانید »

قانون بيمه بيكاري ‌ مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی

قانون بيمه بيكاري ‌ مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی ماده ۱ – كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند. تبصره – گروههاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند: ۱ – بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي. ۲ – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه‌شدگان اختياري. ۳ ... بیشتر بخوانید »

قانون کار

قانون کار مصوب ۱۳۶۹ فصل اول ـ تعاریف کلی واصول ماده ۱ – کلیه کار فرمایان ، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند. ماده ۲ – کارگراز لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم ... بیشتر بخوانید »

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی فصل اول – اهداف و ضوابط كلي بخش تعاوني ماده ۱ – اهداف بخش تعاوني عبارتست از: ۱ – ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن به اشتغال كامل. ۲ – قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر بكارند ولي ... بیشتر بخوانید »

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۷ مهر ۱۳۷۳ ‌فصل اول – تشکیلات و حدود و وظایف ‌ماده ۱ – به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأتهای تحت عنوان ‌ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌ کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل ... بیشتر بخوانید »

قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی

قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ‌ماده ۱ – به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می‌باشد. ‌ماده ۲ – وزارت کشور موظف است با استفاده از ... بیشتر بخوانید »

‌قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی

قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی ماده ۱- در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقل و انتقال دوره‌ای قضات به ترتیب مقرر در این قانون‌انجام می‌شود. ‌ماده ۲- کلیه کسانیکه از تاریخ تصویب این قانون با پایه قضایی به استخدام قوه قضاییه در می‌آیند موظفند در هریک از ... بیشتر بخوانید »

قوانین و مقررات روابط موجر و مستاجر قانون مصوب ۱۳۵۶ ، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن و برخی اصلاحات آن ها

قوانین و مقررات روابط موجر و مستاجر قانون مصوب ۱۳۵۶ ، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن و برخی اصلاحات آن ها قانون روابط موجر و مستاجر ‌مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ فصل  اول- کلیات   ‌‌ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی ... بیشتر بخوانید »

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی ‌فصل اول – کلیات ‌ماده ۱ – انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. ‌تبصره ... بیشتر بخوانید »

قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸

قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸ ماده ۱- رئیس قوه قضائیه علاوه بر وظایف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۹، دارای وظایف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح زیر می‌باشد: الف- ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ... بیشتر بخوانید »

قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی

قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی ‌فصل اول – تعاریف ‌ماده ۱ – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،‌وظایف،‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌می‌کند. ‌ماده ۲ – فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، ... بیشتر بخوانید »

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ فصل اول – مواد عمومی ماده ۱ – دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌ کلیه ‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «‌نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند: ‌الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته. ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و ... بیشتر بخوانید »

قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲‌

قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲‌ باب اول – مقررات عمومی مبحث اول – در کلیات فصل اول – قلمرو و شمول قانون ماده ۱ – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن‌اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار‌می‌رود. فصل دوم – تعاریف ماده ۲ – الف – ... بیشتر بخوانید »

قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌ مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۸۳

قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌ مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۸۳   فصل‌ اول‌ ـ کلیات‌ ماده‌۱ـ کاربرد الف‌ ـ این‌ قانون‌ به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌ می‌رسد و تنها در معاملاتی‌ که‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ می‌شود، کاربرد دارد. ب‌ ـ قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی‌ ... بیشتر بخوانید »

قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی آن

قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی آن قانون مبارزه با پول شویی ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است. ماده۲ـ ... بیشتر بخوانید »

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

مبحث اول: مقررات عمومی ماده۱- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد. تبصره- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان ... بیشتر بخوانید »

قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵ خرداد ۱۳۸۸

قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵ خرداد ۱۳۸۸ بخش یکم ـ جرایم و مجازاتها فصل یکم ـ جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز ماده ۱- هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ... بیشتر بخوانید »

قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۹

ماده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این ... بیشتر بخوانید »

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۰

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۰ کلیات ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است. ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند. تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه ... بیشتر بخوانید »

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فصل اول- کلیات و تعاریف ماده ۱- عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد. ماده ۲- منظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می ... بیشتر بخوانید »

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ آبان ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرای آزمایشی به مدت ۳ سال فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول ماده ۱ـ تعاریف: الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی ... بیشتر بخوانید »

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی ماده واحده – استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های علوم، ... بیشتر بخوانید »

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست

ماده ۱ـ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد. ماده ۲ـ امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود. ماده ۳ـ کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند ... بیشتر بخوانید »

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ برای خواندن قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اینجا کلیک کنید فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده۱ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه ... بیشتر بخوانید »

قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی ماده واحده ـ به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می‌شود نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارائه می‌دهد، اقدام کند و وجوه حاصل را به خزانه‌ داری کل‌ کشور واریز نماید. تبصره ـ انواع خدمات مرکز یادشده و تعرفه هر یک ... بیشتر بخوانید »

قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۱- دولت موظف است: الف- ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در سه طبقه به‌ شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای ... بیشتر بخوانید »

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ “توضیح اینکه مواد این قانون طبق مادۀ ۶۹۹ آن، به ترتیب به پایان قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ افزوده شده و به عنوان بخش های هشتم تا دوازدهم این قانون در نظر گرفته شده اند و مجموعه این قانون آیین ... بیشتر بخوانید »

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۷ مهر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۷ مهر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده واحده ـ یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ الحاق می‌شود: تبصره ـ مواد (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ شامل تمامی مؤسسات اعتباری ... بیشتر بخوانید »

تایید رای اصراری دادگاه کیفری استان خراسان شمالی در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور: ادعای صرف، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان را ثابت نمی‌کند

تایید رای اصراری دادگاه کیفری استان خراسان شمالی در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور: ادعای صرف، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان را ثابت نمی‌کند جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع رأی اصراری ردیف ۹۳/۴ به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و قضات شعب ... بیشتر بخوانید »