نکاتی از قانون مجازات اسلامی(موضوع زنا)

ﻣﺎﺩﻩ ۲۲۱ ق.م.ا: ﺯﻧﺎ: ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﺎﻉ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻘﻪ ﺯﻭﺟﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﻃﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱ : ﺟﻤﺎﻉ ﺑﺎ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﺘﻨﻪ ﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻗُﺒُﻞ ﯾﺎ ﺩُﺑُﺮ ﺯﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺗﺒﺼﺮﻩ۲ : ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺯﻧﺎ ﻣﺤﻘﻖ ... بیشتر بخوانید »

تفاوت چک و سفته

۱- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب ... بیشتر بخوانید »

قوانین خاص کیفری

هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه برمجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی ، مستوجب جزای نقدی درجه پنج ... بیشتر بخوانید »

مبحث امور مربوط به داوری

داوری یکی از مهم ترین راهکارهای تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی افراد ، ایجاد نظم عمومی ، حقوقی و موجب کاهش بار سازمان قضایی می باشد. داوری یک نوع دادرسی اختصاصی محسوب می شود؛ چرا که طبق ماده ۸۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی : « داوری در رسیدگی و رای ، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند ولی باید ... بیشتر بخوانید »

میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی

…مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر ... بیشتر بخوانید »

وکالت در طلاق و نحوه اعمال آن

در مورد اعطا وکالت در طلاق زوجه میتواند این حق را در زمان نکاح در دفتر ازدواج از زوج اخذ نماید در غیر اینصورت زوج بعد از عقد ، اگر قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد بايد به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند. به عبارتي مرجع صدور حق طلاق پس از عقد ، دفاتر اسناد رسمي ... بیشتر بخوانید »

قانون تعيين مدت اعتبار گواهى عدم امكان سازش

ماده واحده- گواهى صادره از مراجع قضائى در خصوص عدم امكان سازش بين زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ، به دفتر ثبت طلاق تسليم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. در صورتى كه ظرف مدت مقرر گواهى ياد شده جهت اجراى طلاق تسليم دفتر ثبت طلاق شود سر دفتر مكلف است به طرفين اعلام نمايد ... بیشتر بخوانید »

بایسته‌های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول

۱- وجود قراردادی که به صراحت، تعهد به انتقال مال غیرمنقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد. ۲- تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی مشخص جهت امضای سند انتقال. (مطلوب است که وجه التزام یا به اصطلاح جریمه موثری برای عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی، پیش‌بینی شده باشد.) ... بیشتر بخوانید »

تعریف دعوای طاری

دعوای طاری در لغت یعنی عارض شدن ، به ناگاه آمدن در اصطلاح دعوای طاری دعوایی است که بر دعوای اصلی عارض شده است ….. دعوای طاری در لغت یعنی عارض شدن ، به ناگاه آمدن دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه شود، خواه اصحاب دعوی بر یکدیگر اقامه کنند یا ... بیشتر بخوانید »

مقایسہ تعویق صدور حڪم با تعلیق اجراے مجازات:

۱ تعویق صدور حڪم٬ پس از احراز مجرمیت متهم ، صدور حڪم محڪومیت را بہ تأخیر مے اندازد. تعلیق اجراے مجازات٬ پس از صدور حڪم٬ اجراے تمام یا قسمتے از مجازات معلق مے شود. ۲ تعویق حڪم در جرایم تعزیرے درجہ ۶ تا ۸ قابل اعمال است. تعلیق اجراے مجازات در جرایم تعزیرے درجہ ۳ تا ۸ قابل اعمال است. ... بیشتر بخوانید »

كارگري در ساختمان دچار حادثه شده كه بيمه ديه شكستكي را پرداخت مينمايد ،آيا ميتوان خسارت دوران نقاهت(دستمزد)كه كارگردرمدت۴ماه نتوانسته كار كند را از مالك ساختمان دريافت كند ؟

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ٩۴ منافع ممکن الحصولی که شاکی خصوصی در اثر ارتکاب جرم از آن محروم شده را قابل مطالبه دانسته است. البته تبصره ٢ ماده۱۴ قانون موصوف برای مطالبه منافع ممکن الحصول مقید کرده که اتلاف این منافع ناشی از ارتکاب جرم، صادق و مسلم بوده باشد. مثلا کارگر یا کارمندی که در اثر ارتکاب جرم ... بیشتر بخوانید »

شروط ضمن عقد از حیث “چگونگی ارتباط و اتصال” با عقد به شروط زیر تقسیم میشوند:

۱. شرط مصرح  این شرط چنانکه از نام آن پیداست عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود. ۲. شرط تبانی یا بنایی  شرطی است که به هنگام ایجاب و قبول، هرچند به اشاره نامی از آن برده نمیشود لیکن پیش از عقد طرفین نسبت به آن توافق کرده و سپس عقد را با بنای ذهنی ... بیشتر بخوانید »

مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه برای تهدیدکننده به قتل

طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ... بیشتر بخوانید »

فروشندگان خودرو، فک پلاک را فراموش نکنند

  فروشندگان و خریداران خودرو نیازمند اطلاعاتی هستند، تا از تن دادن به اعمال غیرقانونی که متأسفانه برخی از واسطه ‏گران و دلالان سودجو خودرو، پیش پای آنها قرار می‏دهند، پرهیز کنند. به استناد ماده ۲۰ آیین ‏نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ فروشندگان و خریداران خودرو و یا قائم مقام قانونی آنها پس از مراجعه به مراکز تعویض پلاک، ... بیشتر بخوانید »

مجازات قمه زنی در قانون مجازات اسلامی

  طبق ماده ۶۱۸ قانون مذکور: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. و نیز حسب ماده ۶۳۸ قانون فوق ... بیشتر بخوانید »

درخواست‌های بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند

۱- درخواست تامین دلیل. ۲- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت. ۳- درخواست مهر و موم. ۴- درخواست ترکه. ۵- درخواست تحریر ترکه. ۶- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش. ۷- درخواست صدور صلح و سازش. ۸- درخواست تاخیر اجرای حکم. ۹- درخواست تعیین قیم. ۱۰- درخواست تقسیم ترکه یا ارث بیشتر بخوانید »

ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود

درجه ۱ – حبس بیش از بیست و پنج سال – جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال – مصادره کل اموال – انحلال شخص حقوقی درجه ۲ – حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال – جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا یکمیلیارد (۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ... بیشتر بخوانید »

آيا مطالب فضای مجازی سند حساب میشوند؟

برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی وایبر،واتساپ و غیره در رابطه با مسایلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یکی دیگری را تهدید کرده که از صحبتهای آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگرفلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم از ... بیشتر بخوانید »

در صورت پایان عمر مفید و یا فرسودگی ساختمان در زندگی آپارتمان نشینی و مخالفت اقلیت مالکان در تجدید بنا چه راهکاری وجود دارد؟

قانون تملک آپارتمان ها ماده ١٣ – در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هردلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یاضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی درتجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد ... بیشتر بخوانید »

غیبت متهم چه زمانی موجه است

ممکن است متهم نتواند در وقت مقرر حاضر شود. این مورد به شرط آنکه متهم برای این عدم حضور عذر داشته باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند. مواردی که عذر موجه محسوب می‌شوند عبارتند از: الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود. ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع ... بیشتر بخوانید »

تفاوت اجرای ثبت با اجرای احکام دادگاهها در چیست؟

الف ) زمانی که خواهان اسناد لازم الاجراء ندارد چاره ای جزء اقامه دعوا و اثبات حقانیت خود ندارد پس از صدور حکم دادگاه بدوی چنانچه از احکامی باشد که قابل تجدید نظر بوده تا زمان قطعیت حکم و ابلاغ آن به محکوم علیه و با درخواست محکوم له دادگاه بدوی اجرائیه صادر و جهت اجرای آن پرونده به اجرای ... بیشتر بخوانید »

شرایط دفاع مشروع

ماده ۱۵۶- ق م ا هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته ... بیشتر بخوانید »

مقایسه اماره و دلیل

١. دلیل در معنای اخص حکم و دلیل قطعی است اما اماره دلیل ظنی است. ٢. دلیل به طور قطعی کاشف از واقع است اما اماره به طور ظنی کاشف از واقع است. ۳ .دلیل مثبت احکام تکلیفی است اما اماره مثبت موضوعات و احکام وضعی است. شباهتهای اماره و دلیل: هر دو به لحاظ کشف از واقع، حجیت دارند. ... بیشتر بخوانید »

حق حبس در دوران نامزدی

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این حق را چنین تعریف می کند : زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . و ماده ۱۰۸۶ قانون فوق در ادامه آورده است که : اگر زن ... بیشتر بخوانید »

مواعد آئین دادرسے ڪیفرے

مدت توقف رسیدگے جهت بررسے عدالت شاهد ، “نباید بیش از ده روز” به طول انجامد . فاصلہ بین ابلاغ احضاریہ متهم و موعد احضار “حداقل سہ روز” است .مگر فوریت ایجاب ڪند ڪه در این صورت احضار زودتر از سه روز هم ممڪن است . مهلت رسیدگی مرجع تجدیدنظر به پرونده هاے موضو؏ ماده ۱۸۸ اصلاحے قانون آئین دادرسے ... بیشتر بخوانید »

منشور انسانی و حقوقی دوران پیری

افزایش سن و رسیدن به سن پیری برای هرانسانی گریزناپذیر است برای همین دلیل برای افراد مسن منشوری است که با هم میخوانیم: ماده ۱: حق زندگی. • آزادی محل زندگی. • خانواده و دیگر مداخله‌کنندگان درمانگر باید حق سالمند را در انتخاب محل زندگی رعایت نمایند. • سالمند را باید از خطرات احتمالی هر موقعیت آگاه کرد. ماده ۲: ... بیشتر بخوانید »

عوامل مؤثر در طلاق

به گفته کارشناسان، ازدواج هایی که درآ نها هماهنگی بیشتری میان زوجین وجود دارد موفق ترند و کمتر به طلاق می انجامند.تشابهاتی مانند طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، هم نژاد، هم دین، هم زبان بودن و …، یک ازدواج موفق را رقم می زند.ازدواجی که با تشابه نژادی _زبانی _روانی واجتماعی صورت بگیرد ازدواجی موفقیت آمیز است. تفاوت طبقاتی یکی از ... بیشتر بخوانید »

قتل‌هاے عمدے ڪه موجب قصاص نیست

این موارد مربوط به حالتے است ڪه قانونگذار به علت وجود برخے ویژگے ها در قاتل یا مقتول، مرتڪب قتل عمد را مستوجب قصاص نمے ‌داند و از ابتدا با واڪنشی متفاوت از قصاص با او مواجہ مے شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.   قاتل پدر یا جدّ پدرے مقتول باشد: بر اساس مادہ ۳۰۱ ... بیشتر بخوانید »

آیا فریب در ازدواج جرم است؟ آیا امکان دارد چنین فردی زندانی شود؟

فریب در ازدواج به عنوان یكی از جرایم برضد حقوق و تكالیف خانوادگی در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده و برای مرتكب آن مجازات حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال در نظرگرفته شده است. مطابق این ماده قانونی چنانچه هر یك از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن ... بیشتر بخوانید »

ایفای ناروا ( قسمت دوم )

الزام‎های ناشی از ایفای ناروا درصورتی که ایفای ناروا صورت بگیرد، گیرنده‎ی و دهنده‎ی مال ملزم به انجام اموری هستند که در زیر به آن‎ها اشاره می‎شود. الزام‎های گیرنده پس از آن‎که شخصی به‎ناروا مالی را از دیگری گرفت، دو الزام برایش بوجود می‎آید. الف) الزام به استرداد مال پس از تحقق ایفای ناروا و تسلط شخص بر مالی که ... بیشتر بخوانید »

نکات ویژه اجرای قانون مالیات برارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری

[صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.] نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزا د تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی ... بیشتر بخوانید »

ویژگی های فاکتور رسمی مورد تایید دارایی چیست؟

ویژگی های فاکتور رسمی مورد تایید دارایی چیست؟ مشخصات چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) به شرح ذیل می باشد : نوع کاغذ به انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند کاغذ تحریر ۸۰ گرمی اندونزی به منظور استفاده در پرینتر و یا کاغذ تحریر ۶۰ گرمی جهت نوشتن دستی و استفاده از ... بیشتر بخوانید »

آیا قراردادهای خدمات نیروی انسانی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌گردد؟

قراردادهای تامین نیروی انسانی از مصادیق ارائه خدمت بوده و مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهد بود. شایان ذکر است در خصوص قراردادهای پیمان‌های مدیریت، که هزینه حقوق و دستمزد پرسنل کلاٌ توسط کارفرما به طور مستقیم پرداخت می‌گردد (و در دفاتر کارفرما ثبت می‌شود) مالیات و عوارض این قانون صرفاً نسبت به مبلغ ریالی خدمات مدیریت ارائه شده ... بیشتر بخوانید »