آخرین خبرها

تضامنی

شرکت تضامنی

«شركت تضامنی شركتی است كه تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسؤولیت تضامنی تشكیل شود. اگر دارائی شركت برای تأدیه تمام قروض كافی نباشد، هر یك از شركاء مسؤول پرداخت تمام قروض كافی نباشد، هر یك از شركاء مسؤول پرداخت تمام قروض شركت است. ... بیشتر بخوانید »

مراحل ثبت شرکت تضامنی با اظهارنامه، اساسنامه و صورتجلسه

مراحل ثبت شرکت تضامنی با اظهارنامه، اساسنامه و صورتجلسه اول – نحوه انتخاب و عزل مدیر شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکا از میان خود انتخاب می‌نماید اداره می‌شود مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده ١٢٠ق. ت) در صورتی که ... بیشتر بخوانید »