تعاونی

مراحل ثبت شرکت تعاونی با اظهارنامه، اساسنامه و صورتجلسه

به موجب ماده‌ی۱۷ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایهٔ آن به وسیلهٔ اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، ‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر …

Read More »