توضیح المسائل و استفتائات مراجع عظام

اگر زید زنش را طلاق دهد و آن زن بعد از طلاق و عدّه، با فردى دیگر ازدواج کند و از این ازدواج دخترى متولّد شود، آیا زید مى تواند بعد از رسیدن آن دختر به سنّ ازدواج با او ازدواج کند؟

پاسخ: دختر زن انسان از شوهر دیگر در صورت نزدیکی با آن زن ربیبه ی او محسوب می شود و با او محرم است و نمی تواند با او ازدواج نماید، فرقى میان دخترانى که قبل از نکاح و بعد از طلاق متولّد شده اند نیست. آيت الله العظمي مکارم …

Read More »

شخصی در سن 12 سالگی بر اثر استمناء، منی از او خارج شده، آیا بالغ محسوب می شود یا نه؟

سؤال:شخصی در سن 12 سالگی بر اثر استمناء، منی از او خارج شده، آیا بالغ محسوب می شود یا نه؟ و به خاطر اینکه در زمان طاغوت بوده و متوجه این مسائل هم نبوده، از سن 15 سالگی شروع به خواندن نماز و گرفتن روزه کرده، آیا روزه خود را …

Read More »

نکاح با زنی کہ حاملہ باشد چہ حکم دارد؟ آیا نکاح با آن جائز ھست یا خیر؟

پاسخ: گر زن آبستن را طلاق دهند عدّه اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست بنابراین اگر مثلًا یک ساعت بعد از طلاق، بچه او به دنیا آید، عدّه اش تمام می شود. {و میتواند ازدواج کند} ولی این در صورتی است که بچه فرزند شرعی شوهر باشد، …

Read More »

دانستنی های مرتبط با صدور چک بلامحل

بر اساس قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ صدور چک بلامحل یعنی چکی که در تاریخ سر رسید امکان پرداخت نداشته باشد و دارنده آن با مراجعه به بانک صادر کننده مواجه با گواهی عدم پرداخت چک گردد ، جرم محسوب شده و صادر کننده چک بنا به مبلغ مندرج بر …

Read More »