فرم قضایی :اظهارنامه حق حضانت و سرپرستی

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید. در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید: حق حضانت و سرپرستی   در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید: مخاطب محترم جناب آقای … ادامه خواندن فرم قضایی :اظهارنامه حق حضانت و سرپرستی