من دختر شانزده ساله هستم خواهر بزرگه همکلاسیم با من تو ماشین لز کرد ما رو گرفتند با فیش ازادم چه حکمی برام میاد؟

سوال :

من دختر شانزده ساله هستم خواهر بزرگه همکلاسیم با من تو ماشین لز کرد ما رو گرفتند با فیش ازادم چه حکمی برام میاد؟ اون بامن … رفته من کاری نکردم برام سابقه میشه؟

پاسخ:

مساحقه از نظر لغوی یعنی ساییدن و پاک کردن.

در اصطلاح حقوقی مساحقه یعنی رابطه جنسی ای که بین دو زن  است که در عامیه تحت عنوان لز هم استفاده می شود که برگردان انگلیسی آن است.

قانون گذار در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ ، این جرم را تعریف کرده است و بیان کرده که: “مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی هم جنس خود قرار دهد”.

مساحقه در واقع به رابطه جنسی بین دو زن گفته می شود به این صورت که دو زن اندام تناسلی خود را بر یکدیگر قرار دهند.

همانطور که روابط جنسی بین دو مرد از دیدگاه اسلام قبیح و ناپسند شمرده شده است، رابطه جنسی بین دو زن نیز دارای قبح و زشتی بسیار زیادی است که از آن به عنوان لواط یاد می شود.

حکم مساحقه

مجازات مساحقه در ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی آمده است.

در واقع این مجازات تابع مقررات مربوط به مجازات حدی است.

نکته مهمی که در حد مساحقه وجود دارد این است که در اعمال این مجازات فرقی بین فاعل و مفعول، مسلمان و غیر مسلمان، محصن و غیرمحصن و عنف و غیر عنف وجود ندارد.

لازم به ذکر است که در صورتی که مساحقه سه بار تکرار شود و هر بار حد بر مرتکب جاری گردد بار چهارم مجازات مرتکب، اعدام است

نحوه اثبات مساحقه

نحوه اثبات مساحقه به همان ترتیبی است که درباره اثبات لواط (رابطه جنسی بین دو مرد) گفته شد، به این صورت که مساحقه به یکی از دو طریق زیر ثابت می شود:

  • اقرار:

برای اینکه مساحقه با اقرار ثابت شود، مرتکب باید نزد قاضی چهار بار به اینکه این کار را مرتکب شده است، اعتراف کند.

اگر کسی کمتر از چهار بار اقرار کند، حد او ۳۱ ت ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. 

  • شهادت:

برای اثبات مساحقه با شهادت، باید چهار مرد که همه شرایط شاهد را دارند، شهادت بدهند که به صورت حضوری این عمل را دیده اند.

قانونگذار و شارع از جهت حفظ نظم در جامعه و جلوگیری از ادعاها و شهادت های دروغین، شروط سفت و سختی برای ادای شهادت در خصوص اثبات روابطی اعم از زنا، لواط، مساحقه و … قرار داده است.

از جمله این شروط آن است که تمام ۴ شاهد مرد و یا ۳ شاهد مرد و دو شاهد زن به صورت متوالی و بدون فاصله زمانی از یکدیگر شهادت دهند، در غیر اینصورت جرم اثبات نشده و شهادت دهنده به ۸۰ ضربه شلاق به عنوان مجازات محکوم خواهد شد.

همچنین اگر شهود در خصوص خصوصیات مورد شهادت اختلاف پیدا کنند، شهادت از آن ها پذیرفته نشده، جرم اثبات نمی شود و متحمل ۸۰ ضربه شلاق خواهند شد.

شرط دیگری که وجود دارد آن است که شهود حتما موضوع شهادت را با چشم دیده باشند و از وقوع آن مطمئن باشند، در غیر این صورت شهادت آن ها پذیرفته شده نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *