اعتبار و وضعیت فروش سهم الارث توسط شریک را توضیح دهید

سوال:

 اعتبار و وضعیت فروش سهم الارث توسط شریک

را توضیح دهید
؟

پاسخ:

 • مال مشاع مالی است که بیش از یک مالک داشته و مالکیت هریک از این مالکین نیز به نحو اشاعه می باشد. بدین معنا که هر یک از مالکین در جزء جزء ما حق مالکیت و تصرف دارد و این مالکیت به نحوی است که نتوان سهم هریک از شرکا را تشخیص داد چراکه هر ذره از ملک متعلق به همه ی شرکا می باشد.
 • ماده 571 قانون مدنی در این رابطه بیان می دارد که شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.
 • مالکیت مشاعی می تواند در اثر عمل حقوقی همانند بیع بوجود آید یا آنکه وضعیت اشاعه به واسطه ی ارث در ماترک میان ورثه رخ دهد و اصطلاحا قهری و بدون اختیار باشد.
 • در برابر مال مشاع، مال مفروز قرار دارد. مال مفروز عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد و شخص با کسی در آن مال شریک نباشد. 
 • یکی از راه های پایان دادن به شراکت در یک ملک مشاع، اعم از آنکه شراکت اختیاری باشد یا قهری، افراز می باشد. افراز به معنای جدا نمودن و تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک از یکدیگر است.
 • شرکا می توانند با تراضی و توافق میان خود تقسیم را به نحوی که می خواهند انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد.
 • لازم به ذکر است که هر شریک هر زمان که بخواهد می تواند تقسیم مال مشاع را تقاضا نماید مگر آنکه تقسیم به موجب قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی، بر عدم تقسیم ملزم شده باشند. برای نمونه می توان به ماده 592 قانون مدنی اشاره نمود. این ماده بیان می دارد که هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار ‌میشود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.
 • به موجب ماده 593 ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.
 • علاوه بر این ماده 595 مقرر می دارد هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی‌ نمایند.
 • در رابطه با اعتبار و وضعیت فروش سهم الارث توسط شریک باید گفت هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون اجازه ی شریک یگر در مال مشاع تصرف نماید چرا که تصرف در مال مشاع به منزله ی تصرف در مال و سهم دیگری نیز می باشد.
 • لازم به ذکر است که منظور از تصرف در اینجا، تصرف مادی و تملیک یا قبض مال می باشد چراکه تصرف حقوقی هر یک از شرکا در سهم خود معتبر و مجاز می باشد. برای نمونه هر وارث می تواند سهم خود را بفروشد و در این مورد مختار است اما باید توجه نمود که به تصرف دادن ملک به غیر یا فروش کل مال بطوری که شامل فروش سهم دیگران نیز باشد، فروش مال غیر بوده و منجر به ارتکاب جرم انتقال مال غیر می شود.
 • بنابراین هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند و تصرف حقوقی در مال مشاع مجاز می باشد اما فروش مال غیر در اموال مشاع اگر به صورت مادی باشد احتیاج به اجازه ی شریک دارد.
 • در صورتی که شریکی بدون اجازه ی شریک دیگر مال را انتقال دهد، این عمل حقوقی تا حد سهم خود شریک معتبر است اما نسبت به سهم شریک دیگر تصرف فضولی بوده و در صورتی که شریک رضایت به این تصرفات خارج از حدود قانونی ندهد، باطل است و شریک خاطی مسئول هر گونه جبران خسارت به شریک دیگر یا سایرین خواهد بود.
 • همچنین تخریب و تعمیر مال مشاع بدون کسب اجازه از شرکا جرم محسوب می شود. در این رابطه ماده 582 قانون مدنی بیان می دارد که شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است. 
 • تقسیم مال مشاع به سه صورت افراز، تقسیم به تعدیل و تقسیم به رد صورت میی گیرد. برای افراز ملک مشاع هر شریکی می تواند تقاضای افراز دهد مگر آنکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد.
 • افراز ملک مشاع ییا به صورت تراضی و توافقی صورت می گیرد یا اجباری و از طریق دادگاه خواهد بود. در افراز از عین مال مشاع معادل سهم هر شریک به او داده خواهد شد. مرجع صالح برای افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها به پایان رسیده است، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، با واحد ثبتی محل است که ملک مشاعی در حوزه آن قرار گرفته است. در غیر این صورت دادگاه صالح است.
 • لازم به ذکر است که در صورتی که بین شرکای مال مشاع غایب مفقودالاثر یا محجور باشد افراز مال باید در دادگاه صورت گیرد هرچند جریان ثبتی آن ملک به پایان رسیده باشد. 
 • در صورتی که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد تقسیم به تعدیل صورت می گیرد. تقسیم به تعدیل نیازمند ارزیابی و قیمت گذاری مال مشاع می باشد و سپس به هر شریک به ارزش سهمش داده خواهد شد.
 • تقسیم به رد زمانی است که نیاز باشد وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهم ها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد.
 • لازم به ذکر است که در صورت تقسیم به افراز نوبت به تقسیم تعدیل نمی رسد و نیز در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نخواهد رسید. درصورتی که هیچ یک از تقسیم های فوق امکان نداشته باشند تنها راه درخواست فروش مال مشاع از طریق مرجع ذی صلاح قضائی خواهد بود.

تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
به قلم : دکتر حشمدار

پاسخ سوالات شما https://129i.ir/?cat=1

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند .

درصورت نیاز به دادخواست، شکواییه، لایحه می توانید مدارک خود را به شماره 09221900129 ارسال نمایید.

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
https://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
https://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
https://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
https://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
https://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *