دعاوی ملکی ثبتی

دعاوی ملکی ثبتی در واقع بخشی از دعاوی ملکی حقوقی هستند که موضوعات آن عمدتا در ارتباط ثبت و اجرای اسناد رسمی است. تخلفاتی در زمینه ثبت اسناد ملکی زمینه بروز چنین دعاوی است. از جمله دعاوی ملکی ثبتی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 

  • الزام به تنظیم سند رسمی
  • درخواست ابطال سند رسمی ملک
  • ابطال اجراییه ثبتی در مورد ملک مورد نظر
  • ارائه درخواست باطل شدن سند ملکی معارض
  • درخواست باطل کردن فرآیند و ساز و کار مراحل ثبتی
  • دعاوی افراز ملک و صدور سند جداگانه برای آن
  • دعاوی مرتبط با اجرای ثبت

همانطور که از موضوعات دعاوی ملکی ثبتی، پیدا است، عدم اجرای مقررات مربوط به اجرای اسناد ملکی، زمینه ساز بروز دعاوی ملکی ثبتی است. در واقع اگر نحوه ثبت قانونی یک ملک با مشکل مواجه شود و یا این که درخواست‌هایی مبنی بر صدور یا ابطال سند ملکی ارائه شود، می‌توان این موارد را در زمره دعاوی ملکی ثبتی قرار داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *